BƯỚC 1. Truy cập địa chỉ: http://smsedu.smas.vn

BƯỚC 2. Tải ứng dụng: EDU.ONE trên App Store hoặc Google Play Store.

BƯỚC 3. Nhập tên đăng nhập là Số điện thoại đã đăng kí nhận tin nhắn và mật khẩu.

NẾU QUÊN MẬT KHẨU. CÁC EM BẤM VÀO QUÊN MẬT KHẨU. HỆ THỐNG SẼ NHẮN TIN VỀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÍ MỘT MÃ OTP. NHẬP MÃ OTP ĐÓ VÀO TRONG ỨNG DỤNG EDU.ONE. THÌ SẼ ĐƯỢC CẤP LẠI MẬT KHẨU

BƯỚC 4. Chọn đăng nhập để sử dụng